İslam və karma fəlsəfəsi

Adnan Oktarın
həyatı və əsərləri
Adnan Oktarın bir günü

Müəllif haqqında

1956-cı ildə Ankarada anadan olan Adnan Oktar Harun Yəhya təxəllüsü ilə kitablarını yazır. Həyatını tamamilə Uca Allah’ın varlığını və birliyini insanlara izah etməyə, Quran əxlaqını yaymağa, materialist və ateist ideologiyaları fikirlə məğlub etməyə, həqiqi atatürkçülüyü yayıb dövlətin sabitliyini və millətin bütövlüyünü müdafiə etməyə həsr etmiş dünya səviyyəsində tanınan bir fikir adamıdır. Universitet illərindən başlayaraq həyatının hər dövründə bu müqəddəs məqsədə xidmət etmiş və heç bir zaman çətinliklər qarşısında qorxmamışdır. Bu gün belə böyük bir səbir və qətiyyət göstərərək, materialist, darvinist və bölücü mərkəzlərdən gələn bütün təzyiqlərə qarşı fikri mübarizəsini davam etdirir.

Allahın sonuncu və heç dəyişməyən vəhyi: Quran

Daha əvvəl də ifadə edildiyi kimi insanların böyük bir hissəsi əslində dinin xüsusiyyətləri olan sevgi, sülh, əmin-amanlıq, dostluq, mərhəmət, şəfqət kimi xüsusiyyətləri haqq dindənkənar yollarda, məsələn,karma kimi fəlsəfələrdə axtararlar. Halbuki, bunlar batil və azğın inanclardan qaynaqlanan fəlsəfələrdir.

Davamı

Nəticə

Karma kimi inanclarda və ya bir çox şərq dinində haqq dinlərdən qalan bəzi xüsusiyyətlər var.Ancaq bu dinlər zaman içində adət və ənənələrin, atalarından qalma batil inancların qarışdırılması ilə xurafatlarla dolu inanclara çeviriliblər.Bir tərəfdən insanları gözəl əxlaqa və sülhə çağırarkən, bir tərəfdən də inəklərə sitayiş edilməsi, inəyə salam verilməsi, siçanları, meymunları müqəddəs sayılması kimi bir çox məntiqsiz inancı da özündə birləşdirir.